tác dụng của phong thủy văn phòng

Những yếu tố phong thủy mang lại điềm tốt điềm lành cho công ty bạn

134

Lối vào đặt ở hướng Đông kích thích dòng năng lượng tăng trưởng, trong khi lối vào ở hướng Tây có tác dụng khơi dậy